• Speakers

Keynote speakers 

 

 

 

Josje Aarts

Presentations of all new exciting developments within Marte Meo

 

Maria Aarts

Presentations of all new exciting developments within Marte Meo 

Allan Stevn Bach 

-fra Dansk Marte Meo Center 

Om at se den anden indefra og sig selv udefra - på video!

Han er uddannet i Dansk og psykologi fra Aalborg Universitet, og derudover er Marte meo supervisor og ICDP-træner. Han underviser i psykologi på UCNs efter- og videreuddannelsesafdeling, med særlig fokus på uddannelse af Marte meo terapeuter og ICDP-vejlederer.”Oplægget handler om, hvordan viden om mentalisering og neuro-affektiv udviklingspsykologi kan kvalificere vores videoanalyser og derigennem, hvordan vi kan blive endnu bedre til at udviklingsstøtte “den anden”. Der vil i oplægget være praksisnære videoeksempler til illustration.”

 

 

Jytte Birk Sørensen 

-fra Dansk Marte Meo Center 

Fra konflikt til kontakt.

Kom og få viden om, hvordan vi ved hjælp af Marte Meo metoden kan være medvirkende til både at forebygge og reducere den voldsomme diagnosticering af børn og unge.Marte Meo er særlig anvendelig til at lave en mikroanalytisk undersøgelse og analyse af barnets relationelle miljø, hvor en kvalificering af det relationelle miljø vil fremme børns sunde udvikling.Fremfor at individualisere barnets/børns udviklingsvanskeligheder skal det relationelle miljø inddrages og være omdrejningspunktet for både forebyggelse og behandling.”

 

 

Pernille Roug

-fra Marte Meo Forum i Danmark

“Marte Meo i mere utraditionelle felter”

Lægen, præsten, lederen etc. har også stor glæde af vores viden om samspilselementer. 
Kongressen sluttes af med klip fra forskellige, lidt mere utraditionelle områder.